QUÁI VẬT THỜI GIAN TÔI

Hòang Huy Hùng

 

 
 

 

                                                 

                                 

mm
                                       

Giấc mơ: Tôi là con quái vật
phun nọc độc quỷ quyệt giả vờ
hối cải ăn năn mãi liếm láp  

vết thương đau giả tạo không thể
nhìn thấy có một con người của
tôi dửng dưng xóa sạch xóa sạch  

mọi dấu vết sự tích lịch sử
về một quá khứ bi thảm là
dấu chấm hết dông dài một giấc  

mơ tôi là những oan hồn luẩn
quẩn trở đi trở lại ủ mưu
u ám kéo về bếp lửa đang  

cháy nhảy múa đắc thắng những bóng
ma đeo bám mãi không chịu buông
tha trong ngôi nhà xưa cũ rình  

rập rình rập bủa vây bủa vây
trong cuộc đào tẩu chạy trốn thoát
thân của tôi phải chạy trốn chạy  

trốn thoát thân thoát thân tôi chỉ
còn là một cái cây tái sinh
đã bị xóa sạch xóa sạch mọi  

quá khứ đen tối ghê sợ bị
xóa bỏ xóa bỏ bộ nhớ bỏ
đi sạch bóng trong không thời gian

loãng tan loãng tan ... tan...  tan ...  tan.

                                                                        

 

Last modified on 05/05/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC