Hòang Huy Hùng

PHỤC SINH

 

 
 

 

                                                                               

mm

 

Dưới tượng thần cứu thế tôi phải bị 
gục ngã ngã quỵ trong ánh chớp mù 

mê một tấm bia đời chung cuộc tan 
hoang khói lửa một tấm bia đời tôi 

ôi tan hoang tường đổ cho một cuộc 
trở về: thân thể trở về, linh hồn 

trở về, trở về cận kề bên nhau 
ôi trong màn khói lửa tan hoang thành 

đổ cho một sự chờ đợi một cuộc 
phục sinh lâu dài, kéo dài một cuộc 

phục sinh thoát thai loài linh vật một 
loài linh vật thần kỳ trong kỳ vọng, 

trong hy vọng về một con quỷ dữ 
trong tôi sẽ dịu dần dịu dần vết 

thương đau một con quỷ dữ rất thành 
thật rất thật thành tâm rất thật thành 

tâm.

 

 

Last modified on 01/21/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC