Hòang Huy Hùng

PHÉP MẦU

 

 
 

 

 

                                                                                     
mmBước chân tôi trải qua những ngả đường
theo tháng năm những ghi chép dầy lên
dầy lên tìm gì trong khu rừng – khu

rừng của tôi có kỳ hoa dị thảo
có phép mầu và có bạn hãy viết
ra tất cả những gì bạn nghĩ, một

ngày nào đó bạn sẽ tạo nên một
phép mầu, phải viết ra tất cả những
gì tôi nghĩ tôi đã tạo nên những
 
khu rừng của tôi những khu rừng một
cõi đi về của tôi tìm lại gì
trong những trang nhật ký quên lãng theo
 
thời gian bạn hãy thể hiện và mơ
ước một phép mầu về một nguồn sức
mạnh bí ẩn vô hình sẽ gọi vang
 
danh tên bạn vang danh tên bạn, từ
nơi chết chóc chết chóc khắc nghiệt nghiệt
ngã trong một ngày một ngày nào đó
 
tôi sẽ tạo nên một phép mầu cứu
rỗi cất cánh thần kỳ tôi tạo ra
một bài thơ can đảm biết lên tiếng
 
hát lên một bài thơ tự hát lên
hát lên kiến tạo mạnh mẽ một niềm
tin một niềm tin sáng suốt

 

 

Last modified on 12/23/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC