Hòang Huy Hùng

MƠ  MỘNG 

 

 
 

 

                                                                               

mm

 

Tôi cần một giấc ngủ ngắn 
để tìm lại giấc mơ dang 

dở những giấc mơ truyền kỳ
nhiều tập những giấc mơ đủ 

kéo dài đời tôi thành những 
khu khai thác mỏ thành những 

xâu chuỗi chuyện kể rất mơ 
hồ mơ hồ rất vụn vặt 

vụn vặt là tôi cần tĩnh 
tâm nạp thêm năng lượng bằng 

một giấc ngủ ngắn để nhìn 
ra được một bầu trời mới 

trong trẻo cao vời có tôi 
đang tắm táp qua một đại 

dương và tôi cần làm mới 
bằng một giấc ngủ ngắn một 

cái chợp mắt mơ màng khoan 
khoái mơ màng để có một 

giấc mộng đẹp giấc mộng đẹp.

 

 

Last modified on 03/25/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC