MA  TRẬN  VÔ  ĐỐI
( MU BẤT BẠI CHIẾN  HOAN  CA )

Hòang Huy Hùng

 

 
 

 

                                                 

                                 


mm

                

Kính tặng cho tất cả những fan hâm mộ Manchester United trên toàn thế giới
 

Những cái mồm của con CÁ Độ con
Lô con Đề con Xiên liên tục mở
 
ra rồi ngậm lại mở ra rồi ngậm
lại mở ra rồi ngậm lại như mồm
 
những con ếch đua nhau gọi mưa giải
hạn liên miên lớp lớp sóng tay người
 
cổ vũ cho cuộc chiến đến Thiên Đường
Cá Độ Lô Đề không dứt tiếng súng
 
không hồi kết quả những cái miệng con
Cá Độ con Lô con Đề con Xiên
 
là những cái miệng đàn bà hấp dẫn
quyến rũ ngọt ngào mời gọi đến chảy
 
nước quay tròn trong vòng quay của cái
cối xay dẫn dắt cuộc phiêu lưu của
 
những Người hùng Đỏ Đen - những siêu con
bạc đại gia mà hắn cảm giác như
 
hắn là 1 siêu Manchester United
dội bom trải thảm trên con đường Vô
 
Địch bắn tỉa bách phát bách trúng vạn
trận bất bại trong thế ma trận Cá
 
Độ Lô Đề gay go quyết liệt thập
tử nhất sinh nhung nhúc những con CÁ
 
con Lô con Đề con Xiên treo lủng
lẳng béo tròn nung núc như quả Đào
 
Tiên là những con Dơi hút máu quỷ
quyệt liên tục mở ra rồi ngậm miệng
 
lại mở ra rồi ngậm miệng lại trong
vòng quay của cối xay tiền của thế
 
ma trận CÁ Lô Đề ác hiểm vẫn
ngạo nghệ một siêu con bạc đại gia

- 1 siêu MU bất bại vô đối
dội bom trải thảm bắn tỉa bách phát

bách trúng rơi rụng nhung nhúc những con
CÁ con Lô con Đề con Xiên tham

lam quỷ quyệt vẫn liên tục 1 siêu
MU vô đối không giới hạn không

dừng lại liên miên lớp lớp lốc xoáy
vũ bão chuyển động cuộc phiêu lưu của

1 siêu MU trong vòng quay cái
cối xay bất tận dẫn dắt mở lối

cánh cửa Chiến Thắng với cái nhìn khinh
miệt vô số những con bạc bất tài

tham lam mê muội ngu xuẩn yếu hèn
thua trận chết phơi xác như ngả rạ

trong vòng quay nghiệt ngã của thế ma
trận cối xay tiền/người bất tận.

 

 

Last modified on 01/30/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC