Hoàng Huy Hùng

LÊN ĐỈNH

 

 
 

 

 

                                                                                     
mm

 

LÊN ĐỈNH

Tìm đường lên đỉnh núi nơi 
đó có khu rừng xuất hiện 
lại là lão: lão phù thủy

vẫn liên tục quăng bùa chú 
lầm rầm khấn câu thần chú 
ám bỏ bùa hắn ( P ) trong

cơn thịnh nộ P cố tỉnh 
dậy để đánh đuổi tiếng khấn 
lầm rầm trong câu thần chú

của lão phù thủy độc mồm 
độc miệng đang trên đỉnh cao 
của lão lão là một đỉnh

cao cao ngút không còn một 
ngọn gió không đi được nữa 
không còn ngọn gió nào trong

cái lạnh buốt cứng cứng tiếp 
tục P lên đỉnh văng vẳng 
tiếng lão phù thủy độc mồm

độc miệng đang khấn lầm rầm  
lầm rầm khi tiếng nói P 
vừa phát ra trong đêm hôm 

đó P như viên đá lạnh 
tan chảy thành nước.

 

 

Last modified on 05/09/2015 6:00 PM © 2004 2015 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC