Hòang Huy Hùng

KÝ ỨC QUE DIÊM

 

 
 

 

                                                                               

 

mm

 

 

Đời chúng sinh ra để đốt, đốt
để cháy, cháy để nuôi dưỡng những
ký ức bình yên xưa cũ những
bình yên linh thiêng trong ngăn kéo

cái bàn trong căn phòng yên tĩnh
trong ngôi nhà yên tĩnh một nơi
bình yên cổ kính xưa cũ nâng
niu đời chúng sinh ra để đốt,

đốt để cháy, cháy chúng là những
que diêm trong hơi ấm của hộp
diêm cháy, cháy lên những ngọn lửa
nhỏ nhoi ấm cúng mang đến niềm

hy vọng, hy vọng linh thiêng từ
những que diêm trong hộp diêm xưa
cũ chúng là chứng nhân của những
thời khắc tìm lại bình yên.

 

                                                                             

 

Last modified on 11/27/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC