KHUẤT PHỤC CON QUỶ DỮ

Hòang Huy Hùng

 

 
 

 

                                                                                  
                                             Khi mụ có được những gì là báu
vật của thiên hạ cũng là lúc mụ

trở thành bà quả phụ độc tôn độc
tài một bà quả phụ nghiệt ngã mụ
 
mất đi dần những gì đã có thuộc
về tuổi xuân mụ mất đi tiếng nói
 
thần diệu mất đi tình yêu mất đi
lòng thành kính tôn sùng của thần dân

đối với họ chỉ còn là sự cam
chịu sợ hãi và chết chóc chết chóc

và cam chịu phủ phục dưới một bà
mẹ vĩ đại độc ác nghiệt ngã là

mụ mụ ám ảnh một nỗi sợ hãi
ám ảnh bộ mặt con Quỷ dữ hiện
 
hình khổng lồ sẽ xô đổ mụ xuống
vực thẳm đen một nỗi sợ hãi mang

bộ mặt con Quỷ dữ là chính mụ
ý thức về ý nghĩa sứ mệnh sống

còn của mụ là phải phục hưng thần
dân phục hưng quốc gia phục hưng thế

giới đang khủng hoảng trầm trọng giống như
thể nâng cấp nâng mông nâng ngực nâng

mặt tráng dương lại chính long thể của
mụ hiểu rằng sứ mệnh của mụ là
 
phải tăng cường sức mạnh - tập trung quyền
lực về một đỉnh điểm: mụ triền miên
 
làm tình để thoả mãn cơn khát (danh
hiệu vô địch) mụ tham lam vô độ
 
vơ vét vô số trai trinh trai đẹp
vô tội vạ của thiên hạ để phục
 
vụ cho lý tưởng (+ dục vọng) của
mụ - mụ sung sướng lên đỉnh
 
khoái lạc mụ bắn tinh liên tiếp qua
làm tình mụ mới nghiên cứu đúc kết
 
ra lí luận thế nào là nghệ thuật
luồn sâu leo cao lên đỉnh dài lâu
 
của quyền lực từ chính mụ mụ bắt
buộc phải làm tình để khuất phục tuyệt  

đối kẻ thù / con Quỷ dữ luôn hau
háu luôn thèm khát mang dã tâm đảo
 
chính lật đổ đang ẩn náu trú ngụ
trong long thể ngọc ngà của mụ.

                                                                         

 

Last modified on 06/04/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC