Hòang Huy Hùng

KHÓI LỬA

 

 
 

 

                                                 

                                 

mm

 

Đó là một buổi trưa nóng bức khi
tôi bật lửa hút điếu thuốc hút hút

nhả nhả ra từng luồng khói thuốc khoan
khoái cũng là lúc từ phía xa xa

một góc trời tây bắc một cột khói
bốc lên của một đám cháy lớn xảy

ra tại một khu nhà máy chế xuất
lửa khói bốc lên ngùn ngụt như một

trận đánh giữa những người công nhân cuống
cuồng lao vào dập tắt giặc lửa đang

tàn phá kho hàng xưởng máy nơi làm
ăn sinh sống của họ vẫn cứ bốc

cháy từng đám lửa khói ngùn ngụt như
một cuộc chiến tranh - một cuộc chiến tranh

ở một quốc gia khủng hoảng lôi cuốn
cả thế giới theo dõi diễn biến: một

cuộc nội chiến ở quốc gia Syria
nơi người ta đang điên cuồng bắn giết

tàn phá lẫn nhau để tranh giành quyền
lực tranh giành của cải tranh giành tự

do tranh giành công lý tranh giành nguồn
sống tranh giành sinh tồn đi đến tận

cùng sự sụp đổ sụp đổ tan rã
tan rã trong sự điên cuồng thù hận

thét gào bắn giết của dân chúng của
quân khởi nghĩa trong cuộc nổi dậy chiến

đấu lật đổ chế độ của một ông
tổng thống độc tài đè đầu cưỡi cổ

áp bức đàn áp tàn sát ngay phía
trên ngọn lửa thù hận điên cuồng của

một hố đen bại vong cho một ngày
tàn tận của một ông tổng thống tôn

kính đầy uy quyền sắp hết hạn sử
dụng như những điếu thuốc trong bao thuốc

tôi vẫn cứ hút vẫn phải hút phả
khói ra để cùng nhịp với nhân loại

đốt lên những ngọn lửa để đun nấu
chín cho Nồi Cơm của mình đang sôi

sùng sục bốc khói đen sì sì ám
cả bầu trời với bầu khí quyển bao

bọc đầy chất khí thải CO2 +
vân vân và vân vân

                                                                       

 

Last modified on 08/12/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC