Hòang Huy Hùng

KẾT THÚC CÓ HẬU

 

 
 

 

 

                                                                                     
mm

 

KẾT THÚC CÓ HẬU

Vâng, luôn là ông: một
quý ông thượng lưu đại
gia, một quý ông được
người đời ngưỡng mộ bởi
 
cuộc đời ông như tiểu
thuyết, như thơ: một tác
phẩm nhiều chương rất dài
rất dài cực kỳ dài
 
chưa có hồi kết cho
đến một ngày ông tự
dưng muốn chết: ông tự
tìm đến cái chết (treo
 
lủng lẳng giữa không trung)
và ông đã chết thật:
một cái chết quá đột
ngột quá bất ngờ không
 
thể tin nổi một cái
chết đẹp sầu bi như
thơ vì đời ông là
một bài thơ Lạ và
 
chung cuộc mỹ mãn là
ông đã rất cao tay
khi ông đã viết nên
cuộc đời ông thành một
 
tác phẩm thơ tiểu thuyết
hoàn hảo một thứ thơ
độc & lạ một kiệt
tác danh tiếng chính bởi
 
cái kết thúc của nó
quá đột ngột quá bất
ngờ- quá khó hiểu [không
sao hiểu được!].

 

 

Last modified on 03/28/2015 6:00 PM © 2005 2015 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC