Hòang Huy Hùng

HÀNH ĐỘNG MỸ HÀNH ĐỘNG ĐẸP

 

 
 

 

 

                                                                                     
mm

 

HÀNH ĐỘNG MỸ HÀNH ĐỘNG ĐẸP
 
Đó là thời đại của y kỷ nguyên
thứ nhất của y là từ mê phim
 
hành động Mỹ đến khi y biến thành
1 sát thủ đích hiện thực đâm thuê
 
chém mướn bắn giết người như ngoé kiếm
bộn tiền nhung nhúc sau mỗi lần y
 
ra tay gí đạn vào đầu nạn nhân
xấu số nạp đạn – lên nòng – bắn – nạp
 
đạn – lên nòng – bắn nhả đạn nhả đạn
liên tiếp liên tiếp căng tràn cương cứng
 
hàng kho đạn dược y thừa đạn! – căng
tràn cương cứng căng phải bắn – bắn – xả
 
súng xả súng xả súng để thoả mãn
thú tính hiếu sát của y cho đến
 
khi y nghỉ hưu rửa tay gác kiếm
nhẹ nhàng  êm thấm là càng ngày y
 
càng cắn rứt lương tâm cắn rứt lương
tâm sám hối về những tội lỗi ghê
 
tởm của y tội tỗi tội lỗi cuộc
đời y bước vào kỷ nguyên thứ 2:
 
kỷ nguyên Từ Thiện khát khao cháy bỏng
cứu người phải yêu con người phải thương
 
con người phải kính yêu nhân dân yêu
nhân loại vô bờ bến yêu say đắm
 
không cần toan tính không cần nghĩ suy
làm chi cháy bỏng tình yêu con người:
 
phải yêu con người phải thương con người
phải kính yêu nhân dân yêu nhân loại
 
vô bờ bến ôi nhân dân lầm than
khốn cùng khổ dưới ách thống trị bạo
 
tàn tàn sát hàng loạt của Trẫm à
Quả Nhân ơi phải yêu con người phải
 
thương con người phải yêu nhân dân vô
bờ bến thiết tha kêu gọi quyên góp
 
ủng hộ – quảng bá truyền thông – làm từ
thiện – kêu gọi quyên góp ủng  hộ – quảng
 
bá truyền thông – làm từ thiện không quên
cắn rứt lương tâm tội lỗi tội lỗi
 
điên rồ điên rồ quanh năm y nạp
đạn – lên nòng – bắn – nạp đạn – lên nòng –
 
bắn bắn bắn bắn nhả đạn nhả đạn
liên tiếp liên tiếp băm vằm vào tấm
 
bia chân dung độc ác quá khứ y
thù hận – ân hận – ân hận – thù hận –
 
chặt băm – băm chặt – chặt chém – chém  chặt –
chặt đẹp – chém đẹp – thù hận – ân hận –
 
thù hận – ân hận – thù hận – ân hận –
thù hận điên rồ điên rồ phải yêu

con người phải thương con người ôi nhân
dân lầm than điên rồ điên rồ để

chấm dứt tình trạng này y phải gí
súng vào đầu lên nòng nhắm mắt bóp
 
cò – Cạnh – Y không có nổi dù chỉ
1 viên đạn nào để mà bắn thủng
 
cái đầu của nó khẩu súng ngửa ra
cười phe phé vào mặt y: Em tưởng
 
ngày xưa bác anh hùng nhiều đạn lắm
cơ mà?! he he hế hế hế hế!!!

 

 

 

Last modified on 10/08/2015 6:00 PM © 2005 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC