Hòang Huy Hùng

HẢI ĐĂNG

 

 
 

 

                                                                               

mm

 

Mộng đẹp mộng đẹp ở nơi đây
nơi đây là tôi đây tôi có
những giấc mộng đẹp và tôi phải
thắp sáng lên những mộng đẹp trong
tôi bằng 1 ngọn hải đăng tôi
là 1 ngọn hải đăng tôi phải
lên tiếng bằng ánh sáng tôi phải
lên tiếng tỏa sáng chính chiếu nơi
đại dương đêm tối trong bầu trời
đêm tối rất đúng lúc tôi phải
lên tiếng soi sáng cho những con
tàu mò mẫm giữa biển trời tăm
tối lạc lối giữa biển trời đen
tối đen tối. Còn bạn thì sao?
( Tôi sẽ tặng cho bạn 1 ngọn
hải đăng để bạn thắp sáng lên
những mộng đẹp mộng đẹp.)

 

 

Last modified on 04/17/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC