Hòang Huy Hùng

CÓ & KHÔNG

 

 
 

 

                                                                               

mm

 

CÓ & KHÔNG

Có kẻ nào đã phá sập 
những đền đài giấc ngủ giấc mơ tôi

đổ lên từng hồi chuông về 
một cái chết giả hung dữ dọa dẫm

từ từ từ từ vỡ tan 
tành tấm gương soi không đủ soi khuôn

mặt mình đã già đi quá 
nhiều và nặng đầy khổ đau khổ đau

biết để đâu cho hết có 
kẻ nào qua đường đóng đinh vào đời

tôi những trò kịch bi hài 
đến hả dạ cho kẻ nào mồi nhử

tôi sa vào nhà tù ma 
ám của quá khứ mụ mị chăn dắt

những bài ca buồn não nuột 
não nuột có kẻ nào nhả ra bắn 

vào tôi hàng loạt hàng loạt 
hàng tấn hàng tấn viên đạn đầu độc

sặc mùi giáo điều sách vở 
những chủ thuyết ác hiểm điên rồ tẩy

não thành con mọt hằn học 
hằn học hận thù vô cớ nghiến răng

kèn kẹt kèn kẹt có kẻ 
nào dẫn dắt đi con đường ngồi lên

ngai vàng lọt xuống cỗ quan 
tài đắp mồ chôn tôi phủ đầy hoa

tươi ăn mừng đắc ý khoái 
chí có kẻ nào dẫn dắt tôi gặp

em hóa thành định mệnh có
kẻ nào

 

 

 

Last modified on 08/08/2015 6:00 PM © 2004 2015 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC