BIỆT KÍCH MỸ

Hòang Huy Hùng

 

 
 

                                                                                                                         
mm 
Trong thế giới không gian ảo đầy hoang
tưởng điên rồ hắn tưởng hắn đã trở
  
thành một chiến binh siêu đẳng một chiến
binh biệt kích Mỹ vô cùng lợi hại
  
đổ bộ xuống miền đất chết chóc Tìm
và Diệt Tìm và Diệt quân khủng bố –
  
những con quái vật tàn bạo khát máu
sống dai dẳng tiềm ẩn, phải Tìm Diệt
 
Tìm Diệt bè lũ thể chế chuyên chính
Độc Tài mãn bám tàn ác, phản động

bất cứ khi nào, nơi đâu, mà biệt
đội biệt kích của hắn được trang bị
 
tận răng: mặt nạ phòng độc, mũ lồi
siêu thép gắn radar dẫn đường, thiết
 
bị kính hồng ngoại nhìn xuyên đêm, áo
giáp chống đạn, giày công nghệ cao vượt
 
địa hình, súng trường bắn tỉa tối tân
M-4, M-4A1, MK-18, MK-12, súng trường bắn tỉa
 
cực kỳ tối tân FN-SCAR, súng phóng lựu
MK-13, súng phóng lựu tự động XM-25 cùng
 
đạn dược + Bản Lĩnh đầy mình trên mặt
trận chết chóc khắc nghiệt tăng dần tăng
 
dần dần dần hắn đã lạc bước lạc
bước khỏi biệt đội của hắn – hắn – một
 
chiến binh đơn độc Không đồng đội, Không
anh em, Không cứu viện trong ảo giác
 
khát cháy vô vọng hắn vẫn kiên định
một mục đích phải Tìm Diệt Tìm Diệt
 
quân khủng bố phải Tìm Diệt Tìm Diệt
tên trùm khủng bố + những con quái
 
vật tàn bạo khát máu, phải Tìm Diệt
Tìm Diệt bè lũ thể chế chuyên chính
 
Độc Tài mãn bám tàn ác, phản động 
để bảo vệ nền hòa bình cho thế

giới chỉ một mục đích phải Tìm Diệt 
Tìm Diệt để giành lấy vinh quang chói
 
lọi của một người anh hùng can đảm
trong ảo giác điên rồ hắn sẽ ngụy
 
trang biến hình như một con tắc kè
hoa rình rập con mồi, một con tắc  

kè hoa là hắn bắn ra cái lưỡi
như lưỡi câu bắt chết nuốt chửng con
 
mồi đáng ghét: cứ thế cứ thế hắn
tỉa tót bắn tỉa bắn tỉa bắn ra
 
từng phát đạn như một con tắc kè
hoa bắn lưỡi: nuốt chửng mọi cái đầu
 
cứng cổ, bắn lưỡi: nuốt chửng mọi ý
nghĩ, tư tưởng của kẻ thù, bắn lưỡi:
 
nuốt chửng mọi ý nghĩ, tư tưởng đen
tối độc ác của nhân loại, phải bắn
 
bắn bắn lưỡi: nuốt chửng tất cả mọi
sáng tạo đầu độc của những thằng nhà
 
văn phát xít điên cuồng, của những thằng
nhà thơ độc tài ác nghiệt nhảm nhí
 
èo uột rỗng tuếch tự phụ, cứ thế
cứ thế hắn phải bắn phải bắn ngắm
 
tỉa bắn tỉa nhả đạn nhả đạn pằng
pặc pằng pặc pằng pặc pằng pặc bắt
 
chết bắn hạ chết tươi một tên trùm
khủng bố thơ ca – một tên trùm khủng
 
bố bị hắn bắn chết tươi chính là
một con đười ươi ( nghiện quấy rối tình

dục ) đang nhe răng nhăn nhở cười khẩy.

 

                                                                        

 

Last modified on 07/10/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC