UNLIMITED

Huy Hùng

 

 
 

 

                                                                                    


mm


Gã nhà thơ học làm nhà khoa học
lần mò loanh quanh trong đầu về một
tốc độ không giới hạn vượt không gian
và thời gian sẽ xô đổ mọi kỷ
 
lục, về một tốc độ của một bài
thơ không giới hạn vượt không gian và
thời gian ra đời sẽ xô đổ mọi
kỷ lục thơ ca khi cái đầu gã
 
đang nóng dần lên như Trái Đất đang
nóng dần lên và gã mơ về một
điểm tựa lý tưởng cho thế giới, về
một cột mốc lý tưởng cho thế giới
 
khi cái đầu gã đang nóng dần lên
như có một cái barrière chắn ngang dòng
suy nghĩ đang chờ đợi tiếng hú của
con tàu chốc chốc cột đèn giao thông
 
đổi màu: xanh - vàng - đỏ - xanh khi gã
nhà thơ vẫn lần mò trong dòng suy
nghĩ về một tốc độ không giới hạn
sẽ xô đổ mọi kỷ lục để bước
 
qua ngã tư đường sắt, chợt một tiếng
còi hú lên chói tai: barrière chắn ngang
đường tàu!

 

 

 

Last modified on 09/01/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC