PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG

Huy Hùng

 

 
 

 

                                                                                     


                    

Bài thơ tưởng niệm

Anh đi đi mãi trên con đường
chỉ một mình anh và đâu là
phía cuối con đường phía cuối con
đường nơi đâu nơi đâu khi dòng
nước mắt anh tuôn rơi tuôn rơi
dòng nước mắt cùng tiếng khóc của
con gái anh nơi đâu nơi đâu
vợ yêu con yêu của anh ở
nơi đâu nơi đâu khi anh vẫn
một mình đi trên con đường vắng
lặng với dòng nước mắt anh tuôn
rơi tuôn rơi đã gần lắm tiếng
khóc gọi "Cha ơi!" và tiếng khóc
anh gọi "Con ơi! Con ơi!" đã
gần lắm rồi anh đã đi về
phía cuối con đường cuộc đời anh
đã gần lắm phía cuối con đường
đời nước mắt anh tuôn rơi tuôn
rơi trong mùa Đông cuối cùng anh
đã ra đi ra đi xa mãi
xa mãi và phía cuối con đường
nơi trái tim người đời sẽ gặp
lại anh và nụ cười và nước
mắt nước mắt nước mắt.

 

 

Last modified on 03/20/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC