NGÔI NHÀ KHÉP CỬA

Huy Hùng

 

 
 

 

                                                                                     
Cánh cửa khép nhưng vẫn để hé một
chút ánh sáng hắt vào căn phòng ngôi
nhà cũ kỹ u ám nơi có chủ
nhân ngôi nhà là người đàn ông già
ngồi một mình lặng im như pho tượng
như người câm xa cách với thế giới
con người và đồ vật cũng câm lặng
câm lặng cùng chủ nhân đang ngồi gần
cánh cửa nơi duy nhất chỉ có ánh
sáng hắt vào như đang trò chuyện với
ông âm thầm âm thầm như căn bệnh
ông đã mắc phải dai dẳng dai dẳng
đã hơn hai mươi năm trời còn hơn
cả tuổi của ngôi nhà từ lâu lắm
rồi đã hơn hai mươi năm không có
hình bóng người đàn bà trong nửa đời
còn lại của người đàn ông đã lâu
lắm rồi ngôi nhà vắng tiếng trẻ con
mà tất cả tất cả chỉ là sự
câm lặng câm lặng âm thầm âm thầm
như chính căn bệnh độc ác dai dẳng
dai dẳng trói buộc chung thân cuộc đời
ông như cánh cửa đã khép nhưng vẫn
để hé một chút ánh sáng hắt vào
căn phòng ngôi nhà cũ kỹ u ám
mà người đàn ông già vẫn ngồi gần
cánh cửa mà nhìn vào bức ảnh gia
đình ông cách đây hơn hai mươi năm
để hy vọng hy vọng chờ đợi chờ
đợi người con trai của ông đang làm
ăn xa xứ bên nước ngoài một ngày
nào đó anh sẽ trở về thăm cha.

 

 

Last modified on 05/09/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC