MÂY TRẮNG

Huy Hùng

 

 
 

 

                                                                                     

 Bờ sông cỏ xanh đã tan sương
mà dòng sông vẫn đang mơ ngủ
bên tà áo dài trắng và chiếc
mũ như màu mây trắng của em

nữ sinh ngồi một mình như chờ 
dòng sông thức dậy gọi tên em
khi lòng em đã tan sương như
cỏ xanh đã tan sương chờ ánh

nắng gọi tên mình như tà áo
dài em chờ gọi mây trắng ơi
đừng tan đi, như tiếng em gọi
mây trắng mãi bay xa, mây trắng

ơi cùng em bay trong cuộc đời.

 

 

Last modified on 08/01/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC