LÒNG VỰC

Huy Hùng

 

 
 

 

                                                                                     

 

 


Từ đám mây đen lạnh lùng lưu chuyển
sầm sập kéo đến vọng vang lời của
quá khứ như sấm truyền đến hiện tại
cho tới tương lai và tương lai sầm

sập như đám mây đen lạnh lùng lưu
chuyển đang dần dần kéo đến đe dọa
thách thức từ chân trời phía trước. Tiếng
sấm truyền từ lịch sử, từ siêu nhiên

làm bùng nổ những kẽ nứt từ Quả
Đất khổ đau đang bị gặm mòn, làm
bùng nổ những kẽ nứt từ lòng người
chất đầy tham sân si điên đảo, xô

đổ những nền tảng phẳng lặng, xáo trộn
từng phần của thế giới trở nên hỗn
loạn sa sầm như đám mây đen lạnh
lùng lưu chuyển sầm sập kéo đến đe

dọa bủa vây cả bầu trời. Tiếng nói
của quá khứ vang vọng đến hiện tại,
lan tỏa đến tương lai rồi lại dội
ngược trở lại quá khứ như dội vào

lòng vực sâu không đáy hun hút. Tiếng
nói của hiện tại trả lại quá khứ
rồi chìm vào lịch sử, rơi vào dòng
chảy vô tận. Tiếng gọi của tương lai

truyền đến hiện tại và dội vào lòng
vực sâu không đáy hun hút cũng như
tiếng nói vào lịch sử để cháy lên
những ngọn lửa để rồi lại bị dội

vào lòng vực sâu không đáy hun hút,
trong khi từ phía trước chân trời sa
sầm những đám mây đen lạnh lùng lưu
chuyển đang sầm sập hung dữ kéo đến...

 

Last modified on 05/02/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC