CHUYỆN CỦA CHÀNG VÀ NÀNG

Huy Hùng

 

 
 

 

                                                                                     Chuyện của chàng và nàng
sẽ chẳng có gì hơn
để nói như chuyện ngày
xưa biển chưa có cát
như bây giờ và chuyện
của chàng và nàng sẽ
luôn là câu hỏi vì
sao sóng cứ vỗ vào
bờ cát trắng mà chàng
háo hức ngỡ như chàng
là con sóng biếc vỗ
vào bờ của nàng để
lộ lên những con dã
tràng trắng phớ cặm cụi
cặm cụi trên bờ cát
trắng lạnh như băng
khi chàng vui vẻ ăn
kẹo dẻo dành cho trẻ
con mà nàng mời chàng
rồi chuyện của chàng và
nàng sẽ có thêm thứ
để nói như ngày nay
biển đã có cát như
bây giờ và vì sao
sóng cứ vỗ vào bờ
của nàng - êm ru - êm
ru khi chàng vui vẻ
ăn kẹo mà nàng dành
cho trẻ con khi chàng
vẫn vui vẻ ăn kẹo,
chợt chàng reo: "A! Con
thỏ kìa!"

 
 

Last modified on 02/07/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC