CÁNH HOA

Huy Hùng

 

 
 

 

                                                                                     

              

                     

tặng Bùi Đức Nguyên Vũ

Em vin cành hoa nhìn tôi ngồi
một mình lặng thinh bên bờ hồ
công viên xanh thật xanh với làn
tóc em buông trên bờ vai áo

sơ mi trắng, chiếc váy xinh, ánh
mắt em nhìn lâu trong cái chớp
mắt của tôi mặt hồ gợn sóng
gợn sóng gió thổi gió thổi khi

em đang vin cành hoa nào hay
em đã làm vài cánh hoa rụng
rơi rụng rơi nào hay từng tuổi
xuân tôi cũng đã rụng rơi rụng

rơi như cánh hoa kia nào hay
tôi và em trong cuộc đời này
cũng chỉ là cái chớp mắt chớp
măt của thời gian giữa em và

tôi cũng chỉ là cái chớp mắt
chớp mắt gió thổi gió thổi mặt
hồ gợn sóng khi em đang vin
cành hoa nhìn tôi, vin cành hoa

như gọi mùa Xuân xin ở lại.

 
 

Last modified on 04/10/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC