CÁNH CỬA CON ĐƯỜNG

Huy Hùng

 

 
 

 

                                                                                     

 
Những cánh cửa bình minh
mở… trong đêm sâu, những
cánh cửa, cánh cửa, cánh
cửa vui vẻ, những buồn
bã buồn bã buồn bã
đóng… trong lòng tôi… những
con đường dẫn đến cánh
cửa, những cánh cửa dẫn
đến thiên đàng, những thiên
đàng địa ngục địa ngục
thiên đàng, những con đường
dẫn đến con đường, những
vực sâu dẫn đến vực
sâu, những bình minh hoàng
hôn, những thần linh quỷ
ma... thôi thì đấy cánh
cửa cứ là cánh cửa
và con đường cứ là
con đường, đóng và mở…
trong bóng tối...

 

 

Last modified on 09/28/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC