AN APPLE

Huy Hùng


 
 

 

                                                                                     Hắn ăn sáng xong liền rửa
tay cầm con dao con gọt
vỏ quả táo xoay tròn xoay
tròn vòng quanh vòng quanh mà
hắn cảm giác như hắn đang
gọt từng lớp vỏ Quả Đất
xoay tròn xoay tròn vòng quanh
vòng quanh thì đột nhiên ở
bên ngoài nổi lên dữ dội
cơn gió lốc lạ lùng thét
gào đập toang cánh cửa sổ
khi hắn đang gọt dở quả
táo với một lớp vỏ thật
dài...

 

 

Last modified on 10/03/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC