0 ĐỘ

Huy Hùng

 

 
 

 

                                                                                     P thức dậy sớm hơn
mọi ngày để đón tia
nắng bình minh nhớ lại
giấc mơ bao đêm vẫn
còn ám ảnh trong đầu
pha ấm trà như thói
quen hàng ngày và rót
ra cái chén bốc hơi
mà nhớ lại những giấc
mơ về thế giới những
điên cuồng của thế giới
đang dần bốc hơi im
lặng nhìn ra đường phố
tấp nập người cùng xe
chạy qua chạy lại, nhìn
chén trà bốc hơi – uống –
khi những ám ảnh trong
đầu đã bốc hơi khi
ấm trà vẫn đầy và
P lại rót tiếp ra
chén và nhìn cái chén
đã không còn bốc hơi.
0 độ!

 

 

Last modified on 10/23/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC