THỨC DẬY GIỜ ĐÓ

Hồ Đăng Thanh Ngọc

 

 
 

 

                                                 

                                 

mm
                             
               

Buổi sáng tôi thức dậy cùng
với ánh sáng của sa mạc
và với cái đuôi của cơn
ngái ngủ lì lợm đu theo

cái bướu lạc đà thơ em,
rồi tôi thấy em thức dậy
cùng với niềm hân hoan bình
minh đang lên tươi mươi ngày

Bấy giờ sa mạc không còn
cả vết chân lạc đà, bão cát
đã chôn lấp những giấc mơ
cả những giấc mơ chạy trốn

Em thức dậy cùng tôi trên
thân phận đóa hoa tàn úa
dưới bỏng cháy của sa mạc
tỉnh thức này thật khủng khiếp

tôi không muốn thức dậy, em
không muốn thức dậy nữa, bấu
víu vào giấc mơ sót lại
nhưng ...

đã thức dậy mất rồi!
                                    chiều 22/4/2012

 

                                                                          

 

Last modified on 03/25/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC