NGHI NGỜ

Hồ Đăng Thanh Ngọc

 

 
 

 

                                                 

                                 

mm
                             
               

Tôi đi qua sa mạc để đi về
phía tận cùng bỏng cháy xem thử cái
cuối cùng là cái gì, có phải là
một lò lửa ngùn ngụt cháy hay một

giếng nước trong mát xanh ngắt màu hy
vọng. Tôi đi qua sa mạc không nghe
thấy tiếng em không nghe thấy tiếng ai
khác ngoài tiếng rít của bão cát đang

vần vũ quanh đây, đang đốt cả mảnh
nỗ lực cuối cùng, khiến tôi kiệt sức.
Tôi có thể không đi đến được nơi tận
cùng ấy, không đến được cái tận cùng.

Vậy mà lũ gió đàm tiếu tôi đã
đi cùng em qua sa mạc cùng em
nghe tiếng chim và xem lũ bướm múa
hát trên những nhánh xương rồng có những

con kỳ nhông mất ngủ. Tôi biết mình
đang bốc khói giữa sa mạc bốc khói
vô hình vô ảnh trước lúc đến được
nơi tận cùng, trong không khí đàm tiếu.

Cha tổ. Đàm tiếu kiểu gì vậy? Để
làm cái gì vậy? Có còn ... nữa không?

 

                                                                          

 

Last modified on 04/05/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC