Hồ Đăng Thanh Ngọc

MƯA VÔ SỰ

 

 
 

 

                                                                               


mm


tiễn anh HTQ

Anh hãy ngồi lại đây một chút
để uống ly cà phê sáng và
hút với nhau một điếu thuốc con
ngựa, hôm qua anh ghé lấy tờ

tạp chí và sau đó anh đi mãi
đã không kịp đến thăm anh ở
khoa tai mũi họng hay khoa ung
thư bởi anh đi quá nhanh như

một chiếc lá rụng chỉ rơi một
lần, tôi cầm trên tay chiếc lá
và đi thắp một nén nhang thắp
một lần rồi sẽ mãi mãi bởi

chiếc lá chỉ rụng có một lần
rồi thôi để lại nụ cười hơi
sương hiền như lá hiền như trái
tim anh đôn hậu giữa mọi người

anh ngồi lại một chút rồi đi anh
nhé, mùa mưa Huế đang bắt đầu
với những sợi mưa đan kết hoài
niệm với những con đường hun hút

mưa ... mưa ... Vô sự mưa...

27/9/2012


                                                               

 

Last modified on 10/09/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC