Hồ Đăng Thanh Ngọc

HIẾN DÂNG

 

 
 

 

                                                                               

mm

Tranh Duy Thanh

Này em buổi chiều trời mưa không có
việc chi làm thì hãy lấy trái tim
của tôi ra và cắm hoa lên đó
hãy cắm lên tất cả những bông hoa

nào nở trên đời tôi không câu nệ
bất kỳ loài hoa nào dẫu là hoa
thủ địch (*) mọc đành hanh nơi bờ bụi
quê tôi với tôi hoa nào đã nở

ra trong đời đều đẹp hoa có thể
hút máu tôi để nở trong bóng đêm
hoặc khi bình minh lên có thể sẽ
hút máu tôi cho đến chết trái tim

này có thể khô cạn chỉ để một
lần cho các loài hoa tưng bừng vũ
hội có thể sẽ vỡ vụn ra đau
nhói vì gai các hoa hồng xuyên vào

đó sẽ mỉm cười và biết đâu trái
tim bi thương của tôi sẽ hạnh phúc
khi những loài hoa từ bàn tay em
nở rộ phải không em?

___________

(*): hoa thủ địch, ở miền bắc còn gọi là hoa cức lợn

 

 

Last modified on 01/07/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC