Hồ Đăng Thanh Ngọc

CON MUỖI

 

 
 

 

                                                                               

  mm

Con Muỗi, ảnh chụp Jonas King  

 

con muỗi cứ cắn dưới hai ống
chân từ đầu gối trở xuống nơi
mình mặc cái quần đùi chừa ra
ngứa không chịu nổi mà răng hắn

cứ cắn từ đầu gối trở xuống
rứa không biết mà mình thì đang
nấu cơm nấu canh nấu hầm bà
lằng để có một bữa cơm cho

mấy cha con khi vợ đi vắng
cha tổ, mà răng tụi bây cứ
bu cắn hoài vậy răng không đi
cắn mấy thằng ăn rồi nói phét

trong mấy nhà hàng ngày này qua
ngày khác rồi ký séc từ tiền
thuế. a tụi bây không cắn nổi
tụi nó vì tụi bay không chui

vô hang ổ của tụi đó được
nó xịt thuốc tụi bây chết cả
lũ cả đàn cả bầy tụi bây
không làm chi được tụi nó nên

tụi bây quay về cắn tau rứa
thì tau cứ để cho  tụi bây
cắn chứ biết răng chừ ít ra
cũng giúp tụi bây sống được một

tuần trên thế gian công bằng trước
tạo hóa cha tổ ngứa quá tụi
bây ơi

                                                                                  

 

Last modified on 11/20/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC