Hồ Đăng Thanh Ngọc

NHỮNG CON GIUN THẲNG ĐỨNG

 

 
 

 

                                                                               

MM

Tranh Claude Monet

Những con giun bị giày xéo đã
đứng lên trong cổ tích “con giun
xéo lắm cũng quằn”những con giun
đứng lên như những mũi chông như

khát vọng của người nông dân trồng
lúa trồng khoai trồng sự minh triết
trên cánh đồng Việt biết kính trọng
tổ tiên và yêu thương trẻ nhỏ

không thích dối lừa biết yêu sự
thật ... anh có bằng loài giun không
khi anh không thể đứng lên mỗi
ngày anh không thể  thải ra mùn

đất cho cây lá xanh mà chiếc
xe máy xe ô tô anh chạy
thải ra độc khí cacbonic lối đi
của anh thải ra sự nịnh bợ

sự dối lừa và ngập ngụa sự
không trung thực sự vô cảm những
con giun đang bò ra khỏi trang
sách nhường chỗ cho những câu chuyện

diễm tình hàn quốc trung quốc cám
dỗ làm nghèo tâm hồn anh đang
đọc ... nhưng nó đã từng đứng lên
những con giun đã từng đứng lên

đứng thẳng

29/1/2013

 

 

Last modified on 02/04/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC