Hồ Đăng Thanh Ngọc

CON ĐƯỜNG

 

 
 

 

                                                                               


mm

 

Gửi những nhà thơ THT

từ trong rừng rậm những người trồng
hoa bước ra đi thành hàng thành
một con đường thành một dòng sông
thành một dãy núi con đường họ

đi đầy hoa dòng sông họ qua
đầy hoa dáng núi họ leo đầy
hoa mưa bão giông tố hoa vẫn
nở bạc bẽo hoa vẫn nở (những

đóa hoa họ ăm ắp ngôn từ
đời thường kể những câu chuyện hết
sức đời thường những câu chuyện họ
kể có từ bà bán xôi o

bán chè mụ bán cá heo ca
gà vịt nói ra những ngôn từ
của ả gái điếm ông xích lô
xe thồ gã móc túi làm khóa

vá xe vỉa hè và dĩ nhiên
là cả gã bàn giấy chuyên viết
dự án... cho ta ít nào cái
này 500 cái kia 2 xị, cái

đó 1 chai (*) và tất nhiên có
cả i love u, i need u, i miss u...)
có người hái hoa thả tràn lên
mặt báo và mỉm cười những nụ

cười nở suốt con đường cứ mãi
đi như thế họ đi mãi như
thế những người trồng hoa bước đi...
và câu chuyện về họ và con

đường họ đi vẫn đang tiếp tục

                                                             

 

Last modified on 10/22/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC