MỘT NGÀY TUỔI BA MƯƠI

Hà Duy Phương

 

 
 

 

                                                                                  


mm


Có một ngày ở tuổi ba mươi
tôi chợt nhận ra: Mình không yêu
ai cả! Tôi không yêu ai và 
không yêu cả chính mình.Tôi chỉ
yêu cái ĐẸP tôi yêu cảm xúc
của tôi. Trái tim là nấm mồ.
Hạnh phúc khổ đau tất cả đều

chôn vùi nơi ấy. Tôi sống trong
mê vọng tâm hồn mình. Với nỗi
cuồng si những cảm thức đẹp đẽ.
Với tôi rung động là sự sống!
Vì sao?

 

 

Last modified on 06/11/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC