Hà Duy Phương

RỒI CŨNG TRÔI QUA NHƯ MỘT GIÒNG SÔNG

 

 
 

 

                                                                                  


mm

 

cho Trân

     Mười hai năm mới gặp lại
Nhau từ thưở thiếu thời cùng nhau đến
     Lớp mỗi đứa lần bước riêng
Trên mỗi con đường dài/ngắn đến ước
     Mơ rồi những ước mơ lần
Lượt trôi qua Tr. ơi! Người dám sống

     Với ước mơ thì đã/sẽ
Không bao giờ sống cho điều gì khác
     Ngoài ước mơ không như Ph.
Tr. không dám sống với ước mơ không
     Phải là Tr. không thực  Sống
Không như Tr. Ph. sống trong ước mơ
     Không phải là Ph. đã thực
Sống bởi ước mơ nào rồi cũng qua
    
     Đã qua /đang qua/sẽ qua ...
Mười hai năm đã qua mười hai năm
     Nữa sẽ qua mặc cho  thời
Gian trôi vô tận …Vì Ph. biết trong
     Hiện tại ước mơ đang là
Hiện thực: Mình gặp lại nhau mình đang
     Có nhau ... là Thật! Và tất
Cả cũng đang qua để rồi sẽ qua
Qua qua như giòng sông không
     Bao giờ trở lại …

 

 

Last modified on 07/30/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC