HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG HÀN

Hà Duy Phương

 

 
 

 

                                                 

                                 

mm
                                           

Segafredo espresso
đậm đà hương xứ Ý. ’Xì-tai lai’
sông Hàn, Đà Nẵng ’đậm đà’ mùi chuột
chết. Trên tầm cao tôi thấy hàng cây

đứng bịt mũi bên đường. Thành phố lên
đèn. Rung rinh như cú lắc chuyển mình
lung linh hư mộng. Đắp lên thân cầu
tấm chăn xanh vàng tím đỏ. Bóng tối
 
treo tôi trên cọng buồn nắng lặn. Hồn
tôi phơi theo ngọn sáng đèn đêm. Những
ngọn sáng. Ôi những ngọn sáng xuyên thủng
lòng sông mò tìm xác chuột. Segafredo

chiều espresso

                                                                          

 

Last modified on 03/25/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC