Hà Duy Phương


GIẶT ỦI

 

 
 

 

                                                                                  


mm

 

Ra chợ mua đồ nhân
tiện hỏi thăm chị tạp
hóa chỗ giặt ủi bình
dân. Chị bán rau bên

cạnh vô cớ liếc nhìn
tôi hằn học, “Bình dân
bình dân. Vậy cũng bày
đặt, ở nhà mà giặt”...

“Là sao?” tôi giật mình
ngẩn ngơ tự hỏi. Giận
lắm nhưng cười buồn tôi
quay đi thầm nghĩ, “Chị

như tôi đi làm xa
ở trọ, nhà trọ không
có sân phơi? Và hơn
hết là là chị cũng

có tiền là là tiền
tiền chị có? ... Là chị
chẳng có tiền để đi
gửi giặt ủi như tôi”

 

 

Last modified on 06/25/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC