CHIẾC VỎ CHAI

Hà Duy Phương

 

 
 

 

                                                 

                                 

mm
                                       

Chapot Napoléon chai
rượu armagnac chúng tôi đã
uống say cùng nhau đêm không hẹn
chiếc vỏ chai Tình Yêu tôi nâng

niu từ đó như tặng vật hồn
mình theo anh về phố biển hành
trang tôi mang chiếc vỏ chai Tình
Yêu nghiêng đầy chai rượu cạn tôi

mang theo mùi hương và nỗi nhớ
chúng tôi đã uống đến giọt cuối
cùng anh rỗng tôi rỗng chai rượu
rỗng tình bay đưa tôi về phố

biển hôm nay ôi chiếc vỏ chai
chiếc vỏ chai ngâm Tình Yêu đợi
ngày dậy men để rót cho anh
từ đầu ly rượu cuối tôi về

phố biển trời mù mưa bụi Đà
Nẵng những ngày gió bấc rét căm
căm trốn sâu biển lòng anh tôi
ôm mặt trời lặn ngược những ngày

xứ lạ nhìn chiếc vỏ chai thèm
chảy nước mắt ngụm rượu đầu tiên
đêm đã nghiêng những điều có thật
chẳng ai mơ nên tôi vẩn vơ

mơ điều không thật tôi mơ mù
đời gió bấc anh biển rượu nồng
để mặt trời tôi chếnh choáng lặn
tìm chiếc vỏ chai.

                                                                        

 

Last modified on 05/05/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC