Hà Bạch Quyên

KHAI NGUỒN ...

 

 
 

 

                                                 

                                 

mm

 

Ngày không khoan thai trôi đi ngày
luôn râm ran niềm nỉ non thê
thiết dung nhan ta đo theo từng
bước đi cây kim giây ước mơ

ta sôi theo từng ngọn lửa tình
đời  hạt bụi  " ta" sẽ bay về
"nhau"  ơi ??! chuyến đáp ta sau cùng
 là huyệt mộ hoa trái nào ta

rơi lại hỡi rừng cây nhân gian ..!?
đường  anh đi lắm oai phong chân
anh đi nhiều bi thiết bàn tay
anh ngón nào gây mưa ngón nào

cho nắng với đời ta luôn quạnh
hiu với tình ta nhiều tẻ lạnh
chân trời anh có gì ngõ buồn
em lã đợi từng sợi mây bay

đi có lời nhắn em mưa nắng ngày
qua đã là tiếng than van em
hỡi tháng năm biệt mù tăm tích
làm thơ em bung mạch khai nguồn ..!!


     

 

Last modified on 06/17/2012 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC