Hà Bạch Quyên

EM VÀ CHIẾC LÁ - CHÂN TRỜI XA KHƠI !!

 

 
 

 

                                                 

                                 

mm


EM VÀ CHIẾC LÁ

Lá về cội không ??  ơi !!
chiếc lá lìa cành tiễn
đưa anh anh là chim
thiên di loài chim gẫy

cánh nắng rực nắng nơi
phi trường sao lòng em
lạnh buốt dù nắm chặt
tay nhau lệ em vẫn

chảy ngập lòng dù đôi
mắt rưng rưng anh ơi
ngỡ như hôm nào ngỡ
là chiêm bao thoáng chốc

hơn hai mươi năm rồi
còn gì trong ta hỡi
đời bể dâu trầm thống
chấn động một đời không

nguôi cảm như ngày tận
thế Chúa không gọi ta
về Phật không cho vào
siêu thoát vì luôn trói

chặt hình bóng anh em
như trong tù ngục  bao
quanh đời con gái rụng
dần cánh thanh xuân tàn

phai  đà réo gọi nghe
đồng vọng thấu canh trường

4/28/13

 

mm

 

CHÂN TRỜI XA KHƠI !!

luôn âm vang trong  em lời
tình anh xưa  vương  vấn vương suốt đời
giông gió một đời em say
kinh nơi thiền môn một đời anh lưu

ly chân trời biền biệt tay
em  lần chuỗi ngày đêm em thầm nguyện
xin ơn trên ban phước bình
an nhưng rồi rồi lại nhớ anh nhớ

anh như lá nhớ cành nhớ
anh như sóng hoài hôn lên bờ cát
nên lòng em nào ngưng cơn
dào dạt ơi anh! giờ nơi đâu anh

đang làm gì còn nhớ em
không khi mùa đông đến  mùa tiễn đưa
anh em khóc đầm đìa một
lần tiễn anh một đời mất anh em

thành cây khô chờ rã mục
hay em hóa đá mai này luôn âm
vang trong  em lời tình anh
xưa  vương  vấn vương suốt đời giông gió

một đời em say kinh nơi
thiền môn một đời anh mãi lưu ly
chân trời ơi ... xa xa khơi ..!!

4/25/13_9h25

     

 

Last modified on 05/05/2012 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC