NGOÁI ĐẦU LÀ ĐÊM

Gỷang Anh Iên

 
 

 

 

 

Những nỗi buồn sẽ lần
lượt bị ném mạnh vào
đêm, để rồi sẽ bắt
gặp những nỗi chán chường

đã lần lượt bị ném
mạnh vào đêm trước đó,
cả hai gặp nhau, mừng
mừng tủi tủi, để rồi

sẽ lại đánh thức những
nỗi cô đơn vẫn còn
vết thương dù đã lần
lượt bị ném mạnh vào

đêm từ lâu. Đến bao
giờ em và tôi sẽ
kéo nhau xông xả vào
đêm, để đi tìm hố

rác của tâm hồn mà
chúng ta đã lần lượt
ném mạnh vào đêm và
không một lần ngoái đầu

 nhìn lại?