DI CẢM

Gyảng Anh Iên

 

 
 

 

                                                                                     

 


bức ảnh cũ tôi nhìn
thấy ở đằng sau ngôi
chùa vắng vẻ là nơi
người sống đem ảnh người

chết đến đặt thờ suốt
hai mùa nắng mưa làm
sờn phai cả những đôi
mắt nhìn của người sống

lúc còn sống và người
chết lúc còn chết trong
bức ảnh cũ không biết
đã bao mùa nắng mưa

bên khói nhang nghi ngút
như để che đi ánh
nhìn của những người không
còn sống lúc tiễn đưa

những người không còn chết
đi khỏi ngôi chùa vắng
vẻ mà không một lần
quay lưng nhìn lại.

May, 17th, 2010

 

 

Last modified on 05/16/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC