ĐÊM 24

Gyảng Anh I ên

 

 
 

 

                                                                                                         

Những con chim màu lá
cây đậu bên khung kính
nơi cuộc sống của chúng
dừng lại ở đây bên
cạnh đám lá cây màu
lá cây đậu trên con
đường điện biên phủ đầy
những dây đèn nhấp nháy
màu lá cây trong đêm
Chúa giáng trần bên hang
thánh đang phủ đầy bụi
khói xe của đám thanh
niên đầu xanh lá cây
đang ôm nhau chạy suốt
con đường sài gòn mà
những con chim màu lá
cây giờ đây không còn
biết đậu hay bay đến
bên những lời nguyện cầu
không còn mang màu sắc
gì trong tiếng chuông đánh
lễ ...

 
 

Last modified on 02/20/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC