Gỷang Anh Iên

CHO TOLSTOY

 

 
 

 

                                                 

 

            mm                       

 

Con chim sắt bay ngang
bầu trời trong mười bốn
inches màn hình ti
vi để lại nỗi bàng
hoàng cho cả thế giới
dù đã hơn một thập
kỷ trôi qua trên đôi
cánh nặng trĩu của hàng
triệu con chim sắt lầm
lũi bay, sợ hãi bay
trên linh hồn của ba
ngàn người giờ đây vẫn
còn vất vưởng đâu đó
trong những trang sách của
Tolstoy được đọc lại
trên đôi cánh của con
chim sắt lao vào tòa
tháp đôi làm Chiến tranh
và Hòa bình mãi mãi
khép lại ngày Mười một
tháng Chín.

                                                                  

 

Last modified on 09/11/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC