BÚN RIÊU

Gỷang Anh Iên

 

 
 

 

                                                                                     

 Làm sao hắn có thể
hiểu bằng cách nào chiếc
xe đạp của mười năm
trước lại sộc vào trí

nhớ của hắn khi hắn
đang ngồi ăn bát bún
riêu bên lề đường mà
cách đây cũng đúng mười

năm hắn đã đạp xe
đến trường mà khi đó
bà bán bún riêu còn
chưa lấy chồng và béo

nầng nẫng như bây giờ
đang đon đả chào khách
để mau chóng bán hết
gánh bún riêu khi cơn

giông buổi chiều đang lừ
đừ kéo đến trong trí
nhớ của hắn với chiếc
áo sơ mi trắng ướt

sũng mưa mà chiếc xe
đạp không còn biết lăn
bánh về đâu ngang qua
con đường hắn đang ngồi

ăn bát bún riêu của
mười năm sau và không
hiểu bằng cách nào hắn
đã ăn hết cả trí

nhớ.

 
 

Last modified on 12/08/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC