MỘT NGÀY TUỔI BA MƯƠI

Du Nhiên

 

 
 

                                                                                                                         mm

 

Có một ngày ở tuổi ba mươi
tôi chợt nhận ra tôi không yêu
ai cả và không yêu cả chính
mình tôi chỉ yêu cái ĐẸP yêu
cảm xúc của tôi. Ôi trái tim
là nấm mồ mà hạnh phúc khổ
đau tất cả đều chôn vùi nơi

ấy. Tôi đã sống trong mê vọng
với nỗi cuồng si những cảm thức
đẹp và rung động tự cho là
sự sống! Vì sao?

                                                                      

 

Last modified on11/15/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC