Bùi Dzũ

KHÔNG ĐỀ

 

 
 

 

                                                                                     

mm


Con chó nằm sưởi nắng
khi cơn mưa từ từ
kéo đến, con chó ngửi
cái bóng của mình in

trên nền đá còn ẩm
ướt mùi mưa ban sớm,
nhưng nó chẳng bao giờ
hiểu được vì sao những

chiếc lá me cứ đổ
nhào xuống đất mà vẫn
không thèm ngửi cái bóng
con chó đang in trên

nền đá đang ấm dần
lên giữa nắng ban trưa
dù cơn mưa đã bắt
đầu đổ xuống...

 

 

Last modified on 07/01/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC