XUYÊN RỪNG CAO SU

Biển Bắc

 

 
 

 

 

Từ mấy đồn điền xa xưa những
túi cao su đè nặng trên đầu
kẻ mộ phu đổ mồ hôi sôi
nước...... mắt trả lời cho câu hỏi

mi sao lăn bánh xe dê em
mờ xê qua vĩ tuyến chở hàng
vạn túi cao su trĩu nặng xác
kẻ chinh phu đổ mùi hôi sôi

nước...... mắt mẹ (góa) con côi khóc
thương cảnh phận bà già ve chai
tóc bạc lưng khom cúi nhặt từng
túi cao su lúm nhúm như da

mình trong công viên Tao-Đàn sau
những dây xích đu nặng mông người
của đám boi choi choi tối qua
đổ mồ hôi sôi nước....... khi ý

tưởng thác loạn nổi lên như mầm
non đêm đêm ôm cặp núc ních
ranh mãnh mời đôi cặp tình nhân:
nè chú hai mua giúp giùm con

kẹo người lớn đi với mấy chị
em ta luôn nhét xách tay gu
xì nặng túi cao su cho những
suất đổ mồ hôi sôi nước...... non

ơi!

(giữa 3, không 7)

 

 

 

Last modified on 06/11/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC