GIÔNG BÃO TRONG LY NƯỚC

Biển Bắc

 

 
 

 

 

 

Bên ngoài giông
bão tơi bời
đang xô ngả
nghiêng hàng cây
trước quán bar
trong đó có
đôi tình nhân
đang đầm ấm
ngồi khuấy động
tơi bời cơn
giông bão trong
ly nước...... đầy.

(giữa 2, không 7)

 

 

 

Last modified on 06/11/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC