ÁNH NHÌN / KHOẢNG KHÔNG

Biển Bắc

 

 
 


 

 

Giọt nước rơi từ khoảng
không trên cao xuống mắt
(kính) em...... bỗng nhiên làm
nhòa đi hình ảnh anh
trong ánh nhìn của em
rồi sau đó sau khi
lau khô mắt (kính) em
bỗng nhiên sáng hơn thêm
trong ánh nhìn....... khoảng không

(cuối 1, không 7)

 

 

 

Last modified on 05/02/2007 7:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME