Nguyễn Thói Đời

ĐỘC THOẠI – NHIỀU

 

 
 

 

                                                                    

mm           

ĐỘC THOẠI

1.
Cuộc đời vẽ tôi?! Bạn vẽ tôi?! Hay
Tôi tự vẽ mình?! Khuôn mặt đa hình
Khuôn mặt sở khanh, khuôn mặt chung tình
Khuôn mặt bội tín, khuôn mặt đáng tin
Khuôn mặt sỏi đời, khuôn mặt ngơ ngác
Khuôn mặt đểu cáng, khuôn mặt chân thành
Cuộc đời cay nghiệt với tôi?! Hay bạn
cay nghiệt với tôi?! Hay tôi tự cay
nghiệt với bản thân mình để rồi trong
rưng rức khóc ngoài môi giòn giã cười.

2.
Từ đời nào trong quá khứ nhánh cây
vô tri đã vạch ranh giới rõ ràng
thiện và ác, tội lỗi và trong sạch,
ma quỷ và thánh thần. Này cái ác!
Hãy đứng qua một bên. Này tội lỗi!
Hãy đứng qua một bên. Này ma quỷ!
Hãy đứng qua một bên. Và các người
kia! Ai tự cho mình toàn thiện hãy
đứng qua một bên, ai tự cho mình
toàn trong sạch hãy đứng qua một bên,
ai tự cho mình là thánh thần hãy
đứng qua một bên. Này ngươi! Ai cho
các ngươi cái quyền được phán xét nhau?

3.
Tôi vẫn phát xét tôi nửa này nửa
nọ. Vậy mà tôi vẫn cay nghiệt với
tôi nửa nọ nửa này.Cuộc đời vạch
ra một ranh giới trên tôi?! Hay bạn
vạch ra một ranh giới trên tôi?! Hay
tôi tự vạch ra một ranh giới ngay
chính giữa mình?! Nửa này và nửa nọ!
Nửa nọ và nửa này! Đâu ai cho
các ngươi cái quyền phán xét lẫn nhau!?!

05/12/2013

 

 

  mm

 

NHIỀU

Nhiều khi muốn nói nhiều nhưng
không còn nhiều lời để nói trong khi
còn quá nhiều suy nghĩ mà
chỉ biết lặng im trong căn phòng quá
nhiều bóng tối ngoài phố phường
quá nhiều ánh đèn đêm nay hội hè
ở một đất nước quá nhiều
hội hè để khỏa lấp đi quá nhiều
nước mắt tôi hay một mình
vì đã đi qua quá nhiều niềm vui
phù phiếm giả tạo quá nhiều
điều muốn nói mà không có nhiều lời
để nói tôi đã ngồi im
quá lâu trong căn phòng nhiều bóng tối


30/10/2013

 

                                                            

 

Last modified on 06/02 6:00 PM © 2014 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC