TNH YU L G?
Xch Long

Tnh Yu L G
Giọng Đọc: Phạm An Nhin
Nhạc Đệm : Nam PhươngTnh yu l g, c phải l
nụ hn vụng dại của kẻ tnh
si hn một lần nhớ mi? Tnh
yu l g, c phải l thư

mu xanh, viết bằng mực tm, ướp
nồng mi hương thanh thanh? Tnh yu
l g, c phải l ci tn
một người xa lạ, chữ thảo chn

phương như dao chm đ trn dng
nhật k tuổi hoa? Tnh yu l
g, nếu khng l tiếng ty ban
cầm ro rắt tỏ lời tnh cm,

khơi tm sự kẻ yu thầm? Tnh
yu l g, nếu khng l bi
thơ buồn rũ khi kẻ yu thầm
đ hết rồi ngn ngữ, khng thể

ni lời tnh tự ? Tnh yu l
g, nếu khng l bức tượng nhn
ngư, nh mắt ho thạch vọng về
biển nhớ, ai on một bi từ !

Tnh yu l g, nếu khng
l nht dao chm vo tiềm thức
đ ăn su một đời hư ảo?
Tnh yu l g, nếu khng l

cơn bo một đm khng trăng cuồng
bạo, vi chn một chiếc tu! Tnh
yu l g, m lm khổ đời
nhau, kiếp trăng soi khc mi một

hin lầu, yu một người m yu
đến ngn sau.

XCH LONG
05/10/05


Home